Draudzes informācija:

Alfas kurss tiek atcelts līdz Lieldienu laikam!
Katehēze bērniem tiek atcelta līdz Lieldienu laikam!
Sv. Rakstu lasīšanas grupa  turpināsies pēc Lieldienām!
Evaņģelizācijas grupa—Magdalēnas draudzes Evaņģēlija vēstneši tupināsies pēc Lieldienām! Grupas vadītāja: Olga Dadeka 28383586 un Jāzeps Bastēns t. 27513041
Katehēze pieaugušajiem turpināsies katru svētdienu attālināti tiešsaistē: http://www.magdalenasdraudze.lv/kateheze
(vēlāk materiāls būs pieejams draudzes mājas lapā):

Aicinām sekot dievkalpojumiem ONLINE no mūsu draudzes mājas lapas vai youtube kanālā: Magdalenastv

Sakarā ar Korona vīrusa pandēmiju no 16. marta priesteri nesvinēs sv. Mises publiski (kopā ar tautu)! Bīskapi aicina ticīgo tautu turpmāk līdz valdības noteikto ierobežojumu atcelšanai piedalīties dievkalpojumos ar Radio Marija Latvija, Latgales radio un citu masu mediju starpniecību. Baznīcas, lūgšanu vietas netiek slēgtas. Priesteri būs pieejami lai uzklausītu Grēksūdzes un apmeklētu slimos. Kristības, laulības un bēres var tikt svinētas ierobežotā piederīgo skaitā!

Dārgā draudze! Aicinām ievērot Latvijas Bīskapu konferences, Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra norādījumus, ņemot vērā vīrusa COVID-19 izplatīšanos.

Šajā grūtajā laikā, kad mūs stipri pārbauda vīrusa COVID-19 pandēmija, pacelsim savu lūgšanu Dievam pēc palīdzības, mierinājuma un glābšanas, lūdzot katoļu bīskapu sagatavotu lūgšanu:

Dievs, mūsu Tēvs, pasaules Radītāj, visvarenais, žēlsirdīgais, Tu mīlestībā pret mums sūtīji Savu Dēlu pasaulē kā mūsu dvēseļu un ķermeņu ārstu. Uzlūko Savus bērnus, kuri šajā grūtajā apjukuma un baiļu pilnajā laikā daudzos Eiropas un pasaules reģionos vēršas pie Tevis, meklējot spēku, glābšanu un mierinājumu! Atbrīvo mūs no slimības un bailēm, dziedini mūsu slimos, mierini viņu ģimenes, dāvā gudrību mūsu valdībai, enerģiju un atlīdzību mūsu ārstiem, medmāsām un brīvprātīgajiem, mūžīgo mieru mirušajiem. Neatstāj mūs pārbaudījumu brīdī, bet atpestī mūs no ļauna. Mēs to Tev lūdzam, kurš ar Dēlu un Svēto Garu dzīvo un valdi no mūžības mūžībā. Amen. Marija, veselības un cerības Māte, lūdz par mums!

Jaunākais Latvijas bīskapu paziņojums saistībā ar situāciju valstī

gimenes0320

Ja tu pazītu Dieva dāvanu … /Jēzus/

 

Dārgā draudze, trešajā Gavēņa laika svētdienā Dieva Vārds mūs aicina pārdomāt Jēzus tikšanos ar samārieti. Evaņģēlijs mums atgādina ka katrā cilvēkā mīt dziļas slāpes pēc patiesības, mīlestības, taisnīguma un brīvības. Šīs slāpes var remdēt tikai Dievs.

Jēzum slāpst ne tikai pēc ūdens, bet Viņš vēlas satikties, izveidot dialogu, tādējādi dāvājot samārietei iespēju nostāties uz iekšējās atgriešanās ceļa. Jēzus ir pacietīgs. Viņš respektē savu sarunu biedru un atklājas tam pakāpeniski. Kristus piemērs ir iedrošinājums katram no mums meklēt atklātu dialogu ar otru personu. Lai labāk viens otru saprastu un augtu mīlestībā un patiesībā, jāprot apstāties, pieņemt vienam otru un ieklausīties vienam otrā.

Tādā veidā, no pagātnes mantotās nesaskaņas varēsim pārvarēt, ja atmetīsim polemisko nostāju un aizsardzības mehāniskus, un visi kopā meklēsim to, kas mūs vieno, proti, tieksimies atbildēt aicinājumam ņemt dalību Dieva mīlestības noslēpumā.

Lai sasniegtu Dieva noslēpuma dziļumus, esam viens otram vajadzīgi, jātiekas un jāveic dialogs Svētā Gara vadībā, kurš ienes harmoniju tur, kur ir dažādība, un palīdz tikt galā ar konfliktiem. Tikšanās ar Jēzu pārveidoja samariešu sievieti par misionāri. Saņēmusi vērtīgo dāvanu, vērtīgāku par ūdeni, viņa pamet trauku un skrien stāstīt sava ciema iedzīvotājiem, ka ir satikusi Jēzu (sal. Jņ 4, 28-29). Satiekot Jēzu, viņa atguva dzīvot prieku un jēgu, un sajuta nepieciešamību dalīties ar citiem!

Pāvests  Francisks

Ansambļa Dancis koncerts Magdalēnas draudzē 26.12.2019

Notikumi