Picture3Dārgā draudze!

Pēc Kunga Kristības svētkiem mēs esam iegājuši parastajā liturģiskajā laikā. Šajā svētdienā Evaņģēlijs mums piedāvā Jēzus un Jāņa Kristītāja tikšanās ainu Jordānijas upē.  Šīs ainas aculiecinieks ir Jānis evaņģēlists, kurš pirms kļūt par Jēzus mācekli bija Jāņa Kristītāja māceklis, kopā ar brāli Jēkabu, ar Sīmani un Andreju, visi no Galilejas, visi zvejnieki. Jānis Kristītājs redz Jēzu, kurš sper soli uz priekšu ārā no pūļa, un, iedvesmojoties no augšas, Jēzū redz to, ko Dievs sūtījis. Tāpēc viņš saka: “Lūk, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus.” (Jāņa 1:29).

Kā var „nest” pasaules grēkus? Mīlot. Nav cita veida, kā sakaut ļaunumu un grēku, kā tikai ar mīlestību, kas aizkustina, lai dāvātu savas dzīvības dāvanu citiem.

Dieva Jērs, ir tas, kas milzīgo ļaunuma nastu noņem. Jērs ir vāja un trausla būtne, kas ir paklausības, pieklājības un neaizsargātas mīlestības simbols, un kura mērķis ir upurēt sevi. Jērs nav apspiedējs, bet ir paklausīgs; viņš nav agresīvs, bet mierīgs; uzbrukuma gadījumā viņš nerāda nagus vai zobus, bet to iztur un ir pakļāvīgs. Tāds ir Jēzus, Viņš ir kā jērs.

Ko mums šodien nozīmē būt Jēzus Dieva Jēra mācekļiem? Pāvests Francisks, atbildot uz šo jautājumu, saka, ka tas nozīmē izvēlēties nevainību ļaunuma vietā, mīlestību spēka vietā, pazemību lepnuma vietā, kalpošanu prestiža vietā. Tas ir labs darbs! Būt par Jēra mācekļiem nozīmē dzīvot nevis kā “aplenkuma pilsēta”, bet gan kā pilsēta uz kalna, atvērta, viesmīlīga, solidāra. Tas nozīmē, ka mums nav tiesības būt noslēgtiem, bet gan piedāvāt Evaņģēliju visiem, apliecinot to ar savu dzīvi, ka sekošana Jēzum padara mūs brīvus un priecīgus.

diakons Dainis

Ansambļa Dancis koncerts Magdalēnas draudzē 26.12.2019