prKarols

Sirsnīgi sveicam mūsu priesteri Karolu dzimšanas dienā!

Alfa09022020

Jūs esat zemes sāls, Jūs esat pasaules gaisma. /Jezus/

Dārgā draudze, šodienas Evaņģēlijā Jēzus mums saka: “Jūs esat zemes sāls… Jūs esat pasaules gaisma”. Šie divi tēli, sāls un gaisma – papildina viens otru un tiem ir ļoti dziļa nozīme. Senatnē sāls un gaisma bija vitāli svarīgi elementi cilvēka dzīvē. “Jūs esat zemes sāls.” Kā mums labi zināms, viena no sāls galvenajām funkcijām ir sālīt, piešķirt ēdienam garšu. Šis tēls mums atgādina Kristību. Jo tur mūsu būtība tiek dziļi pārveidota, saņemot jaunās dzīves, kas nāk no Kristus, “garšvielu”, sāli. Šī sāls, pateicoties kurai kristieša identitāte nebojājas pat sekularizētajā pasaulē, ir Kristības žēlastība. Tā ļauj mums atdzimt, dāvājot mums dzīvi Kristū un spēju atbildēt aicinājumam “uzupurēt sevi un savu dzīvi kā dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri” (Rom12,1).

Vēršoties pie Romas kristiešiem, apustulis Pāvils mudina viņus sniegt saviem laikabiedriem acīm redzamu liecību par savu dzīves un  domāšanas veidu: “Un nepielāgojieties šai pasaulei, bet pārveidojiet sevi, atjaunodamies garā, lai jūs varētu saprast, kāda ir Dieva griba: kas
ir labs, kas Viņam patīkams un kas pilnīgs.” (Rom
2,2) Ilgu laiku sāli izmantoja produktu konservēšanai. Kā zemes sāls mēs esam aicināti saglabāt saņemto ticību un to nodot tālāk citiem. ‘Jūs esat pasaules gaisma.’
Ebreji runā par Jeruzalemi kā gaismu pasaulei. Bet Jeruzaleme neražo savu gaismu. Tas ir Dievs, kas Izraēli tur kā gaismas lukturi. Tā nevar noslēpt savu gaismu… Gaismas simbols izsaka ilgas pēc patiesības un slāpes pēc zināšanu pilnības, kas ir ierakstītas dziļi cilvēka būtībā.
Kad gaismas kļūst mazāk vai tā pilnībā izdziest, mēs vairs nespējam
izšķirt realitāti ap mums. Gaisma,par kuru Evaņģēlijā runā Jēzus, ir
ticības gaisma, dāvana, kuru Dievs sniedz, neprasot par to atlīdzību, tā
apgaismo sirdi un apskaidro prātu.

Kristus saka: “Es esmu pasaules
gaisma. Kas seko man, tas nestaigās tumsā, bet viņam būs dzīvības
gaisma.” (Jņ
8,12) Sagatavoja b. AK

Ansambļa Dancis koncerts Magdalēnas draudzē 26.12.2019

Notikumi